Båttur med MS Trysilknut

MS Trysilknut er museets gamle slepebåt. Båten er på vannet for sesongen og første prøvetur er kjørt. Vi hadde håpet å kunne tilby båtturer for passasjerer, men på grunn av utfordringer rundt tilgang til kvalifisert mannskap for passasjertransport har dette vært vanskelig.

Vi håper likevel å kunne få til noen få turer på slutten av sommeren. Disse vil bli annonsert på Norsk skogmuseums sin facebook side.

Uansett båttur eller ikke vil det være mulig å komme ombord i Trysilknut i museet åpningstid og kanskje starter vi motoren også.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Trysilknut til kai ved Sørlistøa

  • 1/1