Om museet

Ved Sørlistøa fløtermuseum finner du gjenstander, båter, bygninger og anlegg fra fløtertiden. Her vises både tverrelvfløting og sjøfløting av tømmer.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

I Osensjøen og området rundt har det blitt drevet tømmerfløting fra siste halvdel av 1700-tallet og fram til 1984. Sørlistøa var i mange år base for fløtingen. Da fløtingen opphørte ble anlegget bevart og omgjort til museum.

Den gamle slepebåten MSTrysilknut ligger til kai ved museet og går turer på Osensjøen om sommeren. I kiosken ved museet kan du få kjøpt nystekte vafler, is, kaffe, brus, sjokolade og andre kioskvarer. Her har vi også en liten museumsbutikk.  

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Sørlistøa fløtermuseum er en underavdeling ved Norsk skogmuseum i Anno museum.