Om museet

Ved Sørlistøa Fløtermuseum finner du gjenstander, båter, bygninger og anlegg fra fløtertiden. Her vises både tverrelvfløting og sjøfløting av tømmer.

  • SJF.1989-02181.jpg

I Osensjøen og området rundt har det blitt drevet tømmerfløting fra siste halvdel av 1700-tallet og fram til 1984. Sørlistøa var i mange år base for fløtingen. Da fløtingen opphørte ble anlegget bevart og omgjort til museum.

De vakre treskjæringene over fløter- og skogsarbeiderlivet, laget av kunstneren Ragnar Nysæther, har en sentral plass i utstillingen. Den gamle slepebåten MSTrysilknut ligger til kai ved museet og går turer på Osensjøen om sommeren.

  • SJF-F.006833.jpg

Sørlistøa Fløtermuseum er en del av stiftelsen Norsk Skogmuseum i Anno Museum.