Hopp til hovedinnhold

Om museet

Ved Sørlistøa fløtermuseum finner du gjenstander, båter, bygninger og anlegg fra fløtertiden. Her vises både tverrelvfløting og sjøfløting av tømmer.

  • Tapping gjennom Osdammen i Åmot, Hedmark, omkring 1920. Fotografiet viser hvordan fløterne måtte ut på de glatte, barkete tømmerstokkene for å løsne virket når tømmeret satte seg i en eller flere av damåpningene.
    1/1
    Tapping gjennom Osdammen i Åmot, Hedmark, omkring 1920. Anno Norsk skogmuseum

I Osensjøen og området rundt har det blitt drevet tømmerfløting fra siste halvdel av 1700-tallet og fram til 1984. Sørlistøa var i mange år base for fløtingen. Da fløtingen opphørte ble anlegget bevart og omgjort til museum.

Den gamle slepebåten MSTrysilknut ligger til kai ved museet og går turer på Osensjøen om sommeren. I kiosken ved museet kan du få kjøpt nystekte vafler, is, kaffe, brus, sjokolade og andre kioskvarer. Her har vi også en liten museumsbutikk.  

  • Fire menn går rundt et gangspill på en spillflåte ute på en av Ulvesjøene i Trysil.
    1/1
    Spilling/varping av tømmer på en av Ulvesjøene i Trysil våren 1969. Tore Fossum

Sørlistøa fløtermuseum er en underavdeling ved Norsk skogmuseum i Anno museum.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2