Hopp til hovedinnhold

Historien om MS Trysilknut

2. mai 1914 ble tømmersleperen MS Trysilknut sjøsatt på Osensjøen for første gang. Båten er nå museumsbåt ved Sørlistøa fløtermuseum, og en av to i Hedmark som står på Riksantikvarens liste over vernede skip.

  • Trysilknut 1989 på vannet
    1/1
    JOMFRUTUR: Trysilknuts jomfrutur, som dampskip den 2. mai 1914. Som vi forstår av bildet var dette en stor begivenhet - pent kledde herrer, og bak den lyskledde mannen på fordekket står det faktisk en dame med hatt. Foto: Norsk Skogmuseum

Historien til båten

Slepebåten Trysilknut ble bygd ved Glommens Mek. Verksted i Fredrikstad vinteren 1913-14.  Den ble fraktet i komponenter på jernbane til Rena og videre på hestesleder til Osensjøen. Her ble det avsluttende klinkearbeidet gjort.  Christiania Tømmerdireksjons dampbåt på Osensjøen ble sjøsatt 2. mai 1914 under navnet D/S Trysilknut. Prisen på båten var kr. 30050.

For sjøfløtingen på Osensjøen utgjorde slepebåten et betydelig løft i arbeidet. Under fløtersesongen i 1938 dro Trysilknut hele 65.000 tylfter over sjøen (1 tylft er 12 stokker). Før slepebåten kom ble tømmerbommer dratt over den 3 mil lange sjøen med spillflåter. Dette var et meget tungt og tidkrevende arbeid.

Fra damp til maskin

I 1958 ble dampbåten bygd om til maskinskip og fikk navnet MS Trysilknut.  En 70 hestekrefters vedfyrt dampkjel ble erstattet av en 135 hestekrefters dieselmotor.  Båten fortsatte å gå med tømmerslep, inntil fløtinga i denne delen av Glommavassdraget ble avviklet i 1984.

Norsk Skogmuseum overtok stedet Sørlistøa ved Osensjøen og MS Trysilknut i 1985. Sørlistøa Fløtermuseum ble etablert, og Trysilknut ble museumsbåt som i mange år gikk faste søndagsturer på Osensjøen. 

Etter hvert viste deg seg at båten hadde behov for en omfattende restaurering.  Høsten 2007 ble båten befart av Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter for utarbeidelse av tilstandsrapport og restaureringsplan. Den gamle slepebåten var da under restaurering noen år, før museet igjen sjøsatte den til båtens 100-årsdag i 2014. Båten er sertifisert for passasjertransport, og går igjen på faste søndagsturer om sommeren, samt at det er mulig for grupper å leie båten med mannskap på forespørsel.

  • Trysilknut sleper tømmer i 1981
    1/1
    I DRIFT: Trysilknut var i drift som tømmerslepebåt til 1984. Året etter ble den museumsbåt. Foto: O.T. Ljøstad/Norsk Skogmuseum

Riksantikvarens liste

211 båter har status som «vernet skip» hos Riksantikvaren, hvorav to er registrert i Hedmark. Disse er tømmersleperen M/S Trysiknut og varpebåten Lykkjeknut. De har stått på listen siden 1991. Begge båtene tilhører Sørlistøa Fløtermuseum.  Skibladner som går på Mjøsa har status som fredet. Femund II fikk status som vernet skip i 2012, men står registrert i Sør-Trøndelag, selv om den også går i Hedmark.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2