Lekende læring

Stikkord: Læring, barn og unge, aktiviteter for skoleverket, temadager, skogbruk, fiske, fløting, fra fisker til forsker, aktiviteter forhøgskolen/studenter

Lekende læring

Friluftsmuseet Sørlistøa ved Osensjøen er meget godt egnettil aktiviteter og læring. Vi tilbyr ulike aktiviteter knyttet til temaer innenfor skog og utmark, vann og vassdrag, friluftsliv, historie, fiske og forskning. Museet blir besøkt av både barne- ungdomskoler samt videregående opplæring og høgskolestudenter. Vi tilpasser opplegget etter deres ønsker. Tilbudet inngår som en del av Naturskolen ved Norsk Skogmuseum.

Overnatting tilbys i koier og lavvoer på stedet. Det er også mulighet for overnatting i stor hytte på naboeiendommen Einarstun https://nb-no.facebook.com/einarstun/

  • IMG_0638.jpg
    1/1
  • SJF-F.007272.jpg
    1/1