Åpningstider og priser

  • Spillflåte og varpebåt ved Osensjøen, Sørlistøa Fløtermuseum (Foto/Photo)
    1/1
    Spillflåte og varpebåt ved Osensjøen, Sørlistøa Fløtermuseum Ingvild Herberg/Anno Museum

Åpningstider sesongen 2022

Museet er åpent for publikum i sommersesongen. Vi kan også åpne opp for grupper utenom ordinær åpningstid. Vårt uteområde langs med kanten av Osensjøen er alltid åpent.

Åpent i helger fra 25. juni til og med 7. august fra kl. 11-16. Ut over dette åpent ved forespørsler.

Priser

Besøk i utstillingene: Voksne (16 år og eldre) kr 50, barn under 16 år gratis.

Båttur: Voksne kr 120, barn 3 - 17 år kr 60, barn under 3 år gratis i følge med foresatte. 

Ved besøk i utstillingene utenfor ordinær åpningstid kommer et tillegg i prisen. Ta kontakt med museet for informasjon.