Føtingens historie

Ved Sørlistøa formidles historien til tømmerfløtingen i et opprinnelig miljø ved Osensjøen. Fra elvestryk og fosser til sjøfløting av tømmer.

Utstilling

Deler av de store båthuset er omgjort til utstilling. Her er et stort utvalg av bilder og gjenstander fra fløtningen samlet og utstilt. 

Å være tømmerfløter var et viktig yrke for å få tømmeret fram til industri og kyst. Her får du vite hvordan man hentet ut skogens mest verdifulle ressurs, tømmeret, i en tid da kroppsarbeid var viktig. 


  •  (Foto/Photo)
    1/1
  •  (Foto/Photo)
    1/1